PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Khamis, 18 Ogos 2011

INFO : WAHYU TERAKHIR

Wahyu terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw ialah dari surah Al-Ma'idah ( Hidangan ) ayat 3 :

HURRIMAT 'ALAIKUMUL-MAITATU WAD-DAMU WA LAHMUL-KHINZIRI WA MA UHILLA LI GAIRILLAHI BIHI WAL-MUNKHANIQATU WAL- MAUQUZATUWAL-MUTARADDIYATU WAN-NATIHATU WA MA AKALAS SABU'U ILLA MA ZAKKAITUM, WA MA ZUBIHA 'ALAN-NUSUBI WA AN TASTAQSIMU BIL-AZLAM, ZALIKUM FISQ, AL-YAUMA YA'ISAL-LAZINA KAFARU MIN DINIKUM FA LA TAKHSYAUHUM WAKHSYAUN, AL-YAUMA AKMALTU LAKUM DINUKUM WA ATMAMTU 'ALAIKUM NI MATI WA RADITU LAKUMUL-ISLAMA DINA, FA MANIDTURRA FI MAKHMASATIN GAIRA MUTAJANIFIL LI ISMIN FA INNALLAHA GAFURUR RAHIM.

Maknanya :

Diharamkan bagimu ( memakan ) bangkai, darah, daging babi, ( daging haiwan ) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan ( diharamkan bagimu ) yang disembelih untuk berhala. Dan ( diharamkan juga ) mengundi nasib dengan anak panah ( mengundi nasib dengan anak panah itu ) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk ( mengalahkan ) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuredhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan