PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Khamis, 4 Ogos 2011

AMALAN : HADIS BAB PUASA 4

Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata : "Orang lanjut usia diperbolehkan berbuka dengan memberi makan setiap hari seorang miskin. Ia tidak wajib mengqadha". H.R. Daruquthni dan Hakim. Keduanya telah menganggapnya shahih .

Keterangan :

Berdasarkan Hadis ini, maka orang yang lanjut usia boleh tidak berpuasa, namun ia wajib memberi makan setiap satu hari seorang miskin. Dan tidak wajib Qadha.


Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata bahawasanya seorang lelaki telah datang kepada Nabi Saw dan berkata :"Ya Rasulullah, aku telah rusak".
Tanya Nabi :"Apakah yang merusakkan mu?"
Jawabnya :"Aku telah bersetubuh dengan isteriku dibulan ramadhan".
Tanya Nabi :"Dapatkah engkau memerdekakan seorang budak ?"
Jawabnya : "Tidak"
Tanya Nabi : "Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?"
Jawabmya :"Tidak"
Tanya Nabi :"Dapatkah engkau memberi makan kepada 60 orang miskin ?"
Jawabnya :"Tidak"
Kemudian Nabi duduk diberi satu wadah besar berisi tamar. Lalu beliau bersabda :"Sedekahkan ini!"
Kemudian lelaki itu bertanya :"Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada aku ? Tiada diantara dua gunung Mekah penghuni rumah yang lebih memerlukan tamar itu daripada aku".
Nabi Saw tertawa sehingga kelihatan gigi taringnya. Lalu Beliau bersabda :"Pergilah,berikanlah itu pada ahlimu". H.R. Imam Tujuh dan lafaz hadis bagi Imam Muslim .

Keterangan :

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sengaja bersetubuh dengan isteri disiang hari bulan Ramadhan, ia wajib membayar kifarat . Ada pun kifaratnya seperti berikut :
1. Memerdekakan seorang budak
2. Jika tidak mampu, ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut
3. Jika dia tidak mampu, ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin .


Dari A'isah dan Ummi Salamah R.A. bahwasanya Nabi Saw bangun pagi dalam keadaan junub kerana bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan berpuasa . Hadis Muttafaq alaihi.
Imam Muslim menambahkan dalam hadis Ummi Salamah : "Beliau tidak mengqadha".

Keterangan :

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi masih junub kerana bersetubuh dimalam harinya, sedangkan ia berpuasa, maka puasanya tidak batal .Tiada ulasan:

Catat Ulasan