PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Sabtu, 6 Ogos 2011

AMALAN : HADIS BAB PUASA -6

Dari A'isah R.A. ia berkata :"Rasulullah Saw jika telah memasuki hari sepuluh yakni hari sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan, beliau mengikat erat sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga". HADIS MUTTAFAQ ALAIHI

Keterangan :

Yang dimaksudkan dengan "mengikat erat sarungnya" adalah menjauhi isteri untuk bersiap-siap menekuni ibadah kepada Allah .
Rasulullah membangunkan keluarga agar dapat melakukan solat dan beribadah. Beliau mengkhususkan hal itu pada hari-hari akhir di bulan Ramadhan kerana telah mendekati habisnya waktu beribadah yang mulia .


Dari A'isah R.A. bahwasanya nabi Saw sentiasa beri'tikaf pada hari sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Kemudian isteri-isteri beri'tikaf sesudah beliau". HADIS MUTTAFAQ ALAIHI

Keterangan :

I'tikaf hukumnya sunat, lebih-lebih dihari-hari sepuluh akhir di bulan Ramadhan. I'tikaf dihari tersebut telah menjadi kebiasaan Rasulullah Saw sehingga wafatnya, kemudian diteruskan oleh isteri-isterinya .


Dari A'isah R.A. ia berkata :"Nabi setiap hendak beri'tikaf beliau melakukan solat fajar, kemudian memasuki tempat i'tikafnya". HADIS MUTTAFAQ ALAIHI

Keterangan :

Hadis ini menunjukkan bahwa awal watu i'tikaf sesudah solat fajar .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan