PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Isnin, 8 Ogos 2011

AMALAN : HADIS BAB PUASA -7

Dari A'isah R.A. ia berkata : "Jika Rasulullah Saw menyondorkan kepala beliau kepadaku dan beliau dalam masjid, maka aku menyisirnya. Beliau jika beri'tikaf, tidak masuk rumah kecuali kerana hajat". HADIS MUTTAFAQ ALAIHI. LAFAZ HADIS BAGI IMAM BUKHORI

Keterangan :
Hadis ini memberi pengertian :
1. I'tikaf harus dalam masjid
2. Tidak boleh mengeluarkan seluruh anggota badan dari masjid adapun sebahagiannya tidak menjadi apa .
3. Tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan hajat .
4. Meminta pertolongan kepada isteri hukumnya boleh .


Dari A'isah R.A. ia berkata :"Sunat bagi orang yang beri'tikaf agar tidak menengok orang sakit, menyaksikan jenazah, menyentuh isteri, mempergaulinya dan keluar, kecuali untuk hajat yang tidak dapat dihindari .

Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa dan dalam masjid Jami' ".
H.R. ABU DAWUD dan tidak memjadi apa para rawinya hanya saja yang rajih mauquf pada akhirnya .

Keterangan :
Hadis ini memberi beberapa ketentuan i'tikaf :
1. Orang i'tikaf tidak boleh keluar untuk menjenguk orang sakit,
menghadiri jenazah, menyentuh isteri, menyetubuhinya dan keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang tidak dapat dihindari misalnya berak dan kencing .
2. Harus berpuasa .
3. Harus dalam masjid jami, .


Dari Ibnu Umar R.A. bahwasanya beberapa orang sahabat telah diperlihatkan dalam mimpi malam lailatul qadar pada tujuh hari yang akhir. Rasulullah bersabda :"Aku telah diberitahu tentang mimpimu yang telah menepati pada tujuh hari yang akhir. Barang siapa ingin menelitinya, maka telitilah pada tujuh hari yang akhir". H.R. MUTTAFAQ ALAIHI

Keterangan :

Hadis ini memberi pengertian :
1. Berpegang pada mimpi itu boleh asal tidak bertentangan qaidah-qaidah syariah .
2. Lailatul qadar itu dalam bulan Ramadhan
3. Keutamaan malam Lailatul qadar dan menelitinya pada tujuh hari yang akhir dibulan Ramadhan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan