PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Ahad, 14 Ogos 2011

AMALAN : HADIS BAB ZAKAT FITRAH

Dari Ibnu Umar R.A. ia telah berkata : "Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' tamar atau jagung centel/sya'ir atas semua muslim, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa. beliau memerintahkan agar zakat itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan solat".
HADIS MUTTAFAQ ALAIHI .

Keterangan :

Hadis ini sebagai dalil wajibnya zakat fitrah atas semua orang muslim, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa .


Dari Abu Said Al-Khudzri R.A. ia berkata :"Kami memberikan zakat fitrah pada zaman Nabi Saw satu sha' bahan makan atau tamar atau jagung centel atau kismis ".
HADIS MUTTAFAQ ALAIHI
Dalam riwayat lain :"Atau satu sha' keju".
Abu Said berkata :"Adapun aku tetap mengeluarkan sebagaimana yang kukeluarkan pada zaman Rasulullah Saw".
Bagi Imam Abu Dawud disebutkan :"Aku selamanya tidak mengeluarkan melainkan satu sha'.

Keterangan :

Hadis ini memberi pengertian :
1. Zakat fitrah dari beberapa jenis bahan makanan yang disebutkan dalam hadis itu.
2. Besarnya adalah satu sha'.
3. Zakat fitrah dari bahan makanan yang berlaku pada satu daerah. Pada zaman Nabi bahan makanan yang berlaku adalah kurma, sya'ir, kismis dan jagung centel. Seandainya bahan makanan tersebut tidak ada pada suatu daerah, maka boleh diganti dengan yang lain misalnya beras atau jagung.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan