PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Rabu, 19 Oktober 2011

AMALAN : HADIS BAB HAJI-5

Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw telah bersabda :"Manakala anak kecil melakukan haji, kemudian ia telah baligh, maka ia wajib melakukan haji lagi. Manakala hamba/budak melakukan haji, kemudian ia telah dimerdekakan, maka ia wajib melakukan haji sekali lagi".
H.R. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Para perawi dapat dipercaya hanya saja diperselisihkan tentang marfu'nya hadis, tetapi yang terpelihara ialah hadis ini mauquf.

KETERANGAN :

Hadis ini memberi pengertian bahawa baligh dan merdeka menjadi syarat kewajiban menunaikan haji.
Seandainya terjadi anak kecil atau budak menunaikan haji, dapat menjadi sh, namun tidak dapat menggugurkan kewajibannya menunaikan haji Islam. Mereka masih berkewajiban menunaikan haji setelah ia baligh atau dimerdekakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan