PETUA, KISAH MISTERI, RENCAH HIDUP & SUKA SUKA

Sabtu, 3 Disember 2011

AMALAN : HADIS JUAL BELI-5

Dari Maimunah isteri Nabi Saw bahawasanya seekor tikus jatuh kedalam samin ( minyak) dan mati didalamnya. Maka ditanyakan kepada Nabi Saw tentang hukumnya.

Beliau menjawab :"Buanglah tikus itu dan samin sekitarnya, dan makanlah samin itu".

H.R. Bukhori dan Imam Ahmad dan Nasa'i menambahkan sebagai berikut :"Samin yang kental".

KETERANGAN :

Berdasarkan hadis ini, maka samin kental jika kejatuhan bangkai yang menjadi najis hanya samin disekitar bangkai tersebut, sedangkan yang lain boleh dimakan. Apabila samin tersebut cair, maka hukumnya najis.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan